Biserica ortodoxă din Şirioara

Biserica ortodoxă din Şirioara

 

În anul 1725 s-a construit o biserică din lemn, pe locul numit Sub deal de către un călugăr ortodox, numit Sofronie. Această biserică a dăinuit până în anul 1935, când credincioşii, sub conducerea preotului Ioan Lemeni, au construit o biserică nouă, în mijlocul satului..


Biserica nouă a fost construită din cărămidă cu temelie de beton, în formă de cruce, acoperită cu table. Iconostasul a fost executat de pictorul V. Zeilo din Blaj. Tot în anul 1935 biserica a fost zugravită în stil bizantin, numele zugravului nu se cunoaşte. Tot în acel an a fost sfinţită. Noii biserici i s-a dat hramul ,,Sfântul Ioan Gură de Aur".

 

Înapoi