Biserica reformată calvină din Şieu-Odorhei

Biserica reformată calvină din Şieu-Odorhei

 

Biserica Reformată-Calvină a fost construită în sec.al XIII-lea, în stil gotic, şi refăcută în secolul al XV-lea. În această biserică se găsesc morminte ale familiilor nobiliare maghiare Bethlen şi Bánffy.


Biserica reformată din Șieu-Odorhei, datând din a doua jumătate a sec. XIII, este o biserică-sală, construită sub semnul influenței cisterciene în care se renunță la sanctuarul cu absidă semicirculară - tipic romanică - fiind preferat sanctuarul pătrat, boltit în cruce pe ogive. Sistemului de boltire i se asociază, ca elemente caracteristice, capitelele cu croșete ale arcului triumfal, de asemenea ferestrele circulare polilobe, adevărată marcă a goticului cistercian. Caracteristic bisericii îi este și absența turnului-clopotniță. Aici se află cea mai importantă piesă de sculptură aparținând goticului timpuriu transilvănean, și anume un relief care decorează timpanul portalului nordic al bisericii și care înfățisează o scenă de vânătoare. Doi bărbați înarmați cu lănci se luptă cu un balaur înaripat, scena simbolizând lupta virtuților cu viciul".

 

 

Înapoi